Mladi kreativni potenciali

Projekt Špajza 2019

 Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Pripravljam – kuham – uživam
 • Akronim: ŠPAJZA
 • Tematsko področje: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV, USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER ČEBELAR
 • P3: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • P4: OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG
 • P5: OSNOVNA ŠOLA  TONETA ŠRAJA ALJOŠE NOVA  VAS

Letošnje leto smo pridobili sredstva, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Skupaj z Lokalno akcijsko skupino LAS Notranjska smo se pridružili projektu Špajza.
Glavne aktivnosti projekta bodo osredotočene na osveščanju pomena lokalnih živil in hrane ter  na pomenu kratkih oskrbovalnih verig.

 Aktivnosti operacije:

V sklopu projekta bomo na šoli bomo izvedli več različnih delavnic od 5. do 9. razreda. Delavnice bodo potekale pri pouku izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane in Kemija v življenju, interesne dejavnosti Kuharski krožek in Prostovoljstvo ter v sklopu delavnic za nadarjene, kjer bomo spoznavali osnove šivanja. S sredstvi, ki jih bomo prejeli bomo kupili učne pripomočke s katerimi bomo razširili program na šoli.

Na naši šoli smo v okviru projekta Špajza kupili:

 • strojček za testenine, kjer se bodo učenci spoznali z izdelavo domačih testenin,
 • mesoreznizo z nastavkom za piškote oz. strojček za izdelavo piškotov, s katerim bomo naredili slastne metrske piškote, prav take kot nam jih pripravljajo babice,
 • destilator, s katerim se bomo naučili pridobivati eterična olja,
 • šivalni stroj, kjer bodo učenci spoznali osnove šivanja s šivalnim strojem.

Cilji projekta so:

 • spodbujanje lokalnega razvoja,
 • raziskovanje in ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • spodbujanje trajnostnega razvoja,
 • ozaveščanje o varstvu okolja in zdravem življenju.

 Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 Vodja projekta Hejdi Baraga

Aktivnosti projekta:

 • Delavnica priprave testenin – več preberete tukaj
 • Delavnica priprave strojnih piškotov – več preberete tukaj
 • Delavnica Šivam šivam “pouštrčk” – več preberete tukaj
 • Delavnica izdelave eteričnih olj – več preberete tukaj

Mladi kreativni potenciali

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • Akronim: KREATIVNI+
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod Oron
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: OŠ Toneta Šraja Nova vas
 • P5: Zveza društev Mladinski center Postojna

Aktivnosti operacije:

 • – nakup tehnološke opreme za izvajanje medijskih krožkov za tri OŠ in izvajalca
 • 16 urno izobraževanje mentorjev
 • izvajanje medijskih krožkov za učence 8. in 9. razredov v šolskem letu 2017/2018 na treh OŠ. Za celovito strokovno izobraževanje mladih in podporo pri ustvarjanju programskih vsebin bo skrbela produkcijska ekipa, ki jo bodo sestavljali (medijski) strokovnjaki.
 • produkcija 27ih magazinskih TV oddaj.  Mlade bomo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 minutne mesečne oddaje (vsaka šola bo pripravila 9 oddaj). Rdeča nit posamezne oddaje bo predstavitev obetavnih poklicev na način, da bodo mladi svojim vrstnikom predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih. Snemanje bo potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami. V oddajah bomo predstavili tudi aktivnosti nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in dogodkov…
 • organizacija treh otroških občinskih svetov v posameznih občinah na katerih bodo učenci lokalnim skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

 

Cilji projekta:

 • razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
  Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).
 • nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev
  Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.
 • ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine
  Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in participacijo lokalne skupnosti.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

(Skupno 179 obiskov, današnjih obiskov 1)