UČBENIŠKI SKLAD

skladUČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov namenjen izposoji učbeniških kompletov za vse učence naše šole.
V sklad so vključeni učbeniki od 2. do 9. razreda, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo in so potrjeni za tekoče šolsko leto.
Komplete učbenikov izberejo učitelji na strokovnih aktivih.
Učbeniki so rabljeni in namenjeni učencem več generacij, zato vanje ne smete pisati.
Ob izteku šolskega leta morate izposojeno gradivo vrniti šoli.
V primeru, da je kateri izmed učbenikov poškodovan, uničen ali izgubljen, je potrebno v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada plačati odškodnino (1/3 cene za poškodovan, ½ cene za uničen ali izgubljen učbenik).
Izposoja učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna.
Vsi učenci naše šole ste vključeni v izposojo učbeniških kompletov.
Lahko si jih priskrbite tudi sami. V tem primeru pravočasno obvestite skrbnico sklada. Odjavnica od 4 – 9 razreda
Za nakup delovnih zvezkov poskrbite sami. Lahko se odločite za nakup preko naročilnic, spletnih naročil ali po svoji izbiri v knjigarnah. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in jo opravi vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki se vam zdi najugodnejši.
Učbeniški kompleti bodo na voljo že v času počitnic, najkasneje pa prvi teden v novem šolskem letu.
Skrbnica učbeniškega sklada Leonida Zalar

EVIDENČNI LISTI ZA VRAČANJE IZPOSOJENIH KOMPLETOV 2015/2016

2. US razred
3. US razred
4. US razred
5. US razred
6.US  razred
7.US razred
8. US razred
9.US razred

 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI, POTREBŠČINE 2016/2017

1. r  16/17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

2. r 16/17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

3. r 16/ 17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

4. r 16/17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

5. r 16/17 učbeniki; DZ in šolske potrebščine

6. r 16_17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

7. r 16/17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

8. r 16/ 17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine

9. r 16/17 učbeniki, DZ in šolske potrebščine