Arhivi Kategorije: NOVICE in PRISPEVKI – vrtec

Obvestilo

Spoštovani starši!

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS sprejela odločitev  o strožjih ukrepih za zajezitev širjenja okužb s Covid-19, da se vzgojno-izobraževalne ustanove:  vrtce in šole –  s ponedeljkom, 26. 10. 2020 zaprejo, predvidoma za en teden.
V vrtcu bomo v skladu z ukrepom Vlade RS in sklepom župana Občine Loška dolina zagotovili varstvo otrok za vse starše, ki zaradi nujnih nalog Covid -19 opravljajo delo in nujno potrebujejo varstvo otrok.
Starši otrok vrtca so po e-pošti prejeli obvestilo. Za vse starše, ki so se včeraj prijavili, da nujno potrebujejo varstvo otrok, velja naslednje:

 • Oba starša sta zaposlena in v naslednjem tednu od 26. do 30. 10. 2020 opravljata delo.
 • Podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem varstvu otroka  je potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo.

Starši bodo pri vstopu v vrtec podpisali izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.
O nadaljnji organizaciji in poslovanju vrtca boste obveščeni v naslednjih dneh.
V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Obvestilo za začetek pouka 18. 5. 2020

 Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za šolstvo bo izdala sklep, da se:

 • izvaja vzgojno-izobraževalno delo predvidoma od 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda v prostorih šole,
 • od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in
 • od 25. 5. 2020 za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov sporočite:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI  (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.45 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 15.30 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO in  ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Za prihod v šolo in odhod iz šole NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti. Z avtobusnim prevoznikom se bomo  dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Napišite na kateri avtobusni postaji bo otrok zjutraj vstopal in popoldne izstopal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Organizirana bo šolska prehrana. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij, ki jih boste poslali razrednikom po

e-pošti,  bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje:

 • Izvedba pouka in dnevov dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine učencev ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 • Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Plačevanje preko e-računov

Spoštovani starši!

Na šoli omogočamo več možnosti prejemanja računov – UPN plačilnih nalogov in plačila stroškov oskrbnin, prehrane in drugih storitev:

 • prejemanje računov v papirni obliki po navadni pošti
 • prejemanje računov po elektronski pošti v PDF obliki na vaš elektronski naslov
 • prejemanje e-računov v vašo spletno banko
 • plačilo preko direktne obremenitve
 • združena položnica. Če imate več otrok v šoli ali vrtcu lahko izberete združeno položnico.

Vse obrazce dobite v zavihku Naša šola in nato podzavihku Obrazci oziroma v zavihku Vrtec in nato podzavihku Obrazci in vloge.

Za dodatne informacije pokličite tel. št. računovodstva 01/70 71 258 ali pošljite vprašanje na elektronski naslov danijela.baraga@guest.arnes.si.

Druženje 2. razreda (Stari trg) in Zelenih polhkov

V sredo, 21. 12. 2016, smo se drugošolci odpravili na zimski sprehod z našimi prijatelji iz vrtca. Zelenim polhkom smo pomagali pri obuvanju in oblačenju in jih držali za roke ob varnem sprehanju po okrašenem Starem trgu. Prijetno druženje bomo zagotovo ponovili.