Arhivi avtorja: Polona Šivec

PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Spoštovani starši, učenke in učenci

V torek, 1. septembra 2020, začenjamo šolsko leto 2020/21. Začetek tega leta bo vsekakor drugačen, kot je bil preteklo leto.
Upoštevali bomo usmeritve Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (v nadaljevanju NIJZ).
Kljub vsemu pa se veselimo in smo zadovoljni, da bomo lahko vse učence sprejeli v šolskih prostorih.
Sporočamo vam osnovna izhodišča za prvi šolski dan in začetek pouka.

V šolo samo zdravi otroci!

Za to šolsko leto velja osnovno izhodišče, da lahko prihajajo v šolo samo zdravi otroci. Prosimo vas, da se starši tega dosledno držite in ste odgovorni do svojih otrok, sebe, vseh učencev in zaposlenih, ki vstopamo v vzgojno izobraževalni proces.
Zavedamo se, da lahko pride do okužbe in da ima lahko vsak prenos okužbe na preostale udeležence v procesu izobraževanja zelo hude in neprijetne posledice – od bolezni do karantene.
Z vso odgovornostjo se bomo vsi skupaj trudili, da bomo čim bolj varno in kvalitetno izpeljali vzgojno izobraževalno delo.

Prosimo vas, da tudi vi sodelujete z razredniki in z vodstvom šole s hitrimi, jasnimi in odkritimi informacijami o morebitnem sumu okužbe. Le na ta način bodo lahko vsi učenci varno in zadovoljno hodili v šolo.

Starši lahko vstopate v šolo le s predhodno najavo in dogovorom. To velja za prvi in vse ostale šolske dneve.

Ob vstopu v šolo  obvezno upoštevate vse ukrepe:

  • razkuževanje rok,
  • nošenje zaščitne maske in
  • varnostno razdaljo (1,5 metra do 2 metra).

Učenci bodo z vsemi ukrepi in usmeritvami NIJZ seznanjeni v šoli, vse pa bomo po potrebi sproti obveščali preko spletne strani šole in razrednikov.

Pouk

Pouk se začne v torek, 1. 9. 2020, ob 7.45 za vse učence od 2. do 9. razreda po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole.
Starši učencev 1. razreda so prejeli obvestila, kako bo potekal prvi šolski  dan.

Šolski avtobusni prevoz

Prvi šolski dan bodo organizirani avtobusni prevozi učencev vozačev po običajnem voznem redu. Učenci upoštevajo navodila NIJZ: »Potniki morajo ves čas prevoza obvezno uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta. Potniki z veljavno vozovnico vstopijo na avtobus skozi druga oziroma zadnja vrata, že pri vstopu obvezno nosijo masko in razkužijo roke ter upoštevajo, da so od sopotnikov ves čas oddaljeni vsaj 1,5 metra.« (spletna stran NIJZ). Glede avtobusnih prevozov in načina vožnje bomo dobili še nadaljnja navodila.

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom (učenci, ki imajo kolesarski izpit)oz. da jih pripeljete z lastnim prevozom, če imate to možnost.

Ko so se v marcu zaprla šolska vrata, smo vsi ugotavljali, kaj nam pomeni šola in kakšno vlogo ima za vse nas v življenju.
Kako pomembno je zdravje, neposredni stik učitelja, učenca in vseh nas!
Kljub temu da smo uspešno izpeljali pouk na daljavo, smo se vsi zavedali, da je pouk v šoli povsem nekaj drugega.
Vsi  skupaj se bomo potrudili, da bomo  ostali zdravi in da bo šola do konca šolskega leta napolnjena z vsemi učenci in otroškim smehom.

Naj bo novo šolsko leto uspešno, optimistično, predvsem pa zdravo.

Obnova parketa

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg je s pomočjo evropskih sredstev obnovila športni pod (parket) v šolski telovadnici. V partnerskem projektu »Novi družbeni produkti« sodelujejo štiri organizacije iz Loške doline – OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Turk M&Z d.o.o., Športna zveza Loška dolina in Zavod ORON. Naložbo preko razpisa LAS Notranjska sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2020

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Šolsko leto se izteka in v sredo, 24. 6. 2020, ga bomo zaključili s proslavo pred dnevom državnosti ob 10.45 po šolskem radiu.
Po prireditvi se bo  nadaljevala razredna ura s podelitvijo spričeval, priznanj in pohval.
Pouk zaključimo ob 12.05.
Prve tri šolske ure bo potekal pouk po urniku.
Organizirano bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje, prav tako kosilo za vse prijavljene učence.
Šolski avtobusi bodo v vse smeri odpeljali ob 12.15.

Spoštovani starši!

Hvala za vaše razumevanje, podporo in sodelovanje. Marsikaj nam je prineslo to šolsko leto, a zaključujemo ga kljub vsemu mirno in zdravo.

Vsem želimo sproščene, radožive, razigrane in prijetne počitnice.

Prevzem spričeval

V skladu s 14. členom PRAVILNIKA  o šolskem koledarju za osnovne šole »Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.«
Spričevala prevzamete v tajništvu šole.

Obvestilo za starše bodočih prvošolcev

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da roditeljskega sestanka za otroke, ki s 1. 9. 2020 vstopajo v 1. razred ne bo, zaradi še vedno veljavnih preventivnih ukrepov.

Po pošti boste prejeli potrdilo o vpisu za vašega otroka, seznam šolskih potrebščin in zgibanko z osnovnimi informacijami o pouku v 1. razredu.

Vabilo za prvi šolski dan in ostale  informacije boste prejeli po pošti konec avgusta.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko in ravnateljico.

Želimo vam prijetno poletje! Veselimo se srečanja z vami  v septembru.