Arhivi avtorja: Polona Šivec

Obvestilo za starše otrok vrtca

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne 26. 11. 2020 za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19, kar pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj.

Vrtec bo tudi naslednji teden izvajal program v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako določi župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost

Starši lahko v vrtec pripeljejo le otroka, ki je zdrav in v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

O nadaljnji organizaciji in poslovanju vrtca boste sproti obveščeni.

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Pouk na daljavo za vse učence osnovne šole

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne 26. 11. 2020 za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi je verjetnejša od 7. 12. 2020 dalje, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji.

Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Lep pozdrav                                                                                                  Ravnateljica
Sonja Jozelj

Pouk na daljavo za vse učence osnovne šole

Spoštovani starši in učenci

Obveščamo vas, da je Vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 16. 11. 2020 do preklica vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Lep pozdrav                                                                                                  Ravnateljica
Sonja Jozelj

Zagotavljanje toplega obroka za socialno ogrožene učence

V skladu z okrožnico MIZŠ z dne 4. 11. 2020 Občina Loška dolina in Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu obveščata, da se v času šolanja na daljavo od 9. 11. 2020 dalje, učenci lahko prijavijo na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije).

Topli obrok bodo učenci oz. njihovi starši lahko prevzeli z lastno prenosno posodo (osebno embalažo) na prevzemnem mestu v šolski kuhinji, vsak dan šolanja na daljavo, med 12.00 in 13.30, z upoštevanjem navodil NIJZ.

Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v torek, 10. 11. 2020.
Na topli obrok se lahko prijavite do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 14. ure na
tel. št. 707 12 50 ali e-pošto os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si, v kateri navedete ime in priimek učenca, naslov in vašo telefonsko številko.        

Občina Loška dolina                                    
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu